Recent Artikel

Lenteakkoord

Is groen gered?

Het Lenteakkoord draait de bezuinigingen op de natuur met een derde terug, van 600 miljoen naar 400 miljoen. Gaat bij natuur- en milieuonderzoekers nu de vlag uit?


Resource, Wageningen UR, 10 mei 2012