Voeten in de aarde

Vanwaar Nederland waarheen

Over heden, verleden en toekomst van ons land. Een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Heidemij (thans: Arcadis), geschreven samen met Robbert Coops. Het boek kwam tot stand door gesprekken met tientallen experts op het gebied van o.a. bosbouw, land- en tuinbouw, water- en natuurbeheer, milieutechniek en verkeer en vervoer. Het eerste exemplaar ging naar minister Ed Nijpels van VROM.

Gepubliceerd in 1988

Cover van het boek Voeten in de aarde

Achterkant van het boek Voeten in de aarde

Terug naar boekenoverzicht