Eten en weten

Moderne biotechnologie en voedselproductie

Over de perspectieve van moderne biotechnologische technieken in landbouw en veeteelt en hun soms verstrekkende maatschappelijke gevolgen. In opdracht van de Open Universiteit.

Gepubliceerd in 1989

Cover van het boek Eten en weten

Achterkant van het boek Eten en weten

Terug naar boekenoverzicht