Bloemen houden van water

VEWIN-Jaarbrochure Grondstoffen 1993

Een studie naar nieuwe wegen om de gevolgen van verdroging door de drinkwaterwinning te beperken dankzij alternatieve productiemethoden en optimalisering van waterwintechnieken. Diverse voorbeeldprojecten komen aan bod. In opdracht van de Vereniging van Waterleidingexploitanten in Nederland (Vewin).

Gepubliceerd in 1993

Cover van het boek Bloemen houden van water

Achterkant van het boek Bloemen houden van water

Terug naar boekenoverzicht